piątek, 7 stycznia 2011

Chopin i George Sand - relacja ze spotkania

Henryka Stachowska urodziła się  i wychowała we Francji. Tam też uczyła się, zawierała przyjaźnie i pracowała.
Jak sama mówi - kocha ten kraj i ma na jego punkcie bzika, nawet myśli po francusku!
Od wielu lat zbiera różne materiały dotyczące Francji, ważnych osób, wydarzeń, historii i geografii.


Dzięki temu powstają różne tematyczne wystawy i prezentacje.
Pani Henryka od dwóch lat mieszka w Poznaniu, jest bywalczynią naszej księgarni. Dzięki temu poznaliśmy ją i jej pasje, i dzięki temu mogliśmy zorganizować wieczór poświęcony F. Chopinowi i G. Sand.
A kończący się Rok Chopina stworzył do tego wyjątkową okazję.


Na spotkanie 29 grudnia przyszła duża grupa chętnych do wysłuchania prelekcji o mało znanym w Polsce życiorysie artystki, pisarki, malarki, kobiety wyzwolonej, jaką była George Sand. O jej związku z polskim kompozytorem i innych miłościach.
Opowieść dopełniały plansze dotyczące bohaterów spotkania, zdjęcia, listy, prace malarskie.
Całość zilustrował muzycznie Borys Kowalewski grając utwory Chopina na fortepianie.


W drugiej części wieczoru zrobiło się świątecznie i polsko, bo przy pysznej herbatce i akompaniamencie fortepianu, gitary i harmonii odśpiewaliśmy kolędy.

Dziękujemy wszystkim za przybycie a Panu Zbyszkowi Okopskiego za mini recital kolęd:)

A następne spotkanie z opowieściami Pani Henryki już w marcu!
Znów będzie dotyczyło niezwykłej KOBIETY, ale o tym wkrótce...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz